ACTIVITATS

Aquest és un curs "especial" pel que fa a la mobilitat i relació entre les persones, la situació de pandèmia per la COVID-19 no ens permet realitzar les sortides que acostumàvem a fer en els diferents nivells educatius. Tampoc es poden dur a terme activitats dins el centre que suposin concentració de persones.

Per aquestes raons les Sortides s'ajornen fins que tenguem una situació sanitària més segura, pel que fa a les Activitats de Centre haurem d'adaptar-les a les possibilitats del moment.

Gràcies per la vostra comprensió i suport.

Salut!