Escola - Institut 

Son Quint

Aquesta web preten esser el punt de trobada de famílies, alumnes i qualsevol persona interessada en el nostre centre.

Desitjam oferir-vos informació puntual de les novetats del CEIPIESO Son Quint.

ALTA COMPTES D’USUARI GESTIB FAMÍLIES

El GESTIB FAMÍLIES és una eina comunicativa i informativa molt útil.

Mitjançant aquesta web les famílies podeu rebre diverses comunicacions, justificar faltes d’assistència, autoritzar sortides, consultar els informes d’avaluació, entre altre coses.

Per tenir-hi accés és necessari tenir un usuari i contrasenya. En cas de no haver tengut mai un usuari s’ha d’emplenar un formulari de sol.licitud. Els pares, mares i tutors-es legals que ja teniu usuari no és necessari que el torneu a demanar!