MENJADOR ESCOLAR

Aquest servei està a càrrec de l'empresa Ca n'Arabí de Binissalem. Les monitores són contractades per aquest concessionari.

Horari: de 14:00 a 16:00h

Per usar aquest servei heu d'avisar a Secretària abans de les 9:15h 

Preu: 7€/dia