PROJECTES

El PROA+ 21-24 té com a eix fonamental el reforç institucional dels centres que presenten més complexitat educativa, amb la finalitat d’impulsar els canvis necessaris en la seva cultura organitzativa per tal de garantir l’èxit escolar de tot l’alumnat, amb especial atenció als alumnes que es troben en situació de més vulnerabilitat.

PROGRAMA PER AL FINANÇAMENT DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC

L'objectiu d'aquest programa és combinar l’educació en valors de caràcter social, solidari i ecoambiental amb un estalvi econòmic per a les famílies.

Podeu trobar més informació si cliclau: 

PLA TAC

El CEIPIESO Son Quint s'ha adherit al Pla TAC en totes les seves edicions.

Els objectius principals d'aquest programa son:

En aquest curs escolar 2020-2021 no s'ha programat aquest pla, però el nostre centre continua amb l'objectiu  de millorar les competències digitals de tot l'alumnat, per aquest motiu seguim treballant en tots els nivells educatius, des d'educació Infantil fins a l'Ensenyament Secundari.

Al Pla TAC cal afegir la plataforma educativa de Google, g-Suite, amb la qual treballam per ser un entorn segur pel nostre alumnat, a més d'oferir eines digitals que faciliten el procés d'ensenyament-aprenentatge .

Escoles Connectades

El programa Escoles Connectades, coordinat i executat per l'entitat pública empresarial Red.es, és d'àmbit estatal i participen els ministeris d'Economia i Empresa; Educació i Formació Professional, i Ciència, Innovació i Universitats, i es desenvolupa en coordinació amb les comunitats autònomes.

L'objectiu del qual és dotar de connectivitat a Internet de banda ampla ultraràpida i xarxes internes de comunicacions. Aquest programa és fruit de l'esforç conjunt de diferents administracions. A més de millorar la connectivitat dels centres docents, actua com a impulsor de l'ús general de les TIC en l'educació: en els centres augmenta el tràfic a Internet, creix la demanda de l'ús de nous dispositius TIC i de recursos digitals amb què treballar els continguts, i impulsa canvis en el desenvolupament de les polítiques digitals de les comunitats autònomes més conformes a les necessitats dels centres i els equips docents.

SAMSUNG SMART SCHOOL

El CEIPIESO Son Quint ha participat activament en el Programa Smart School organitzat pel "Ministerio de Educación y Ciencia" del Govern espanyol i l'empresa Samsung, amb la col·laboració de centres educatius de diferents Comunitats Autònomes.

L'objectiu més important d'aquest projecte ha estat salvar la bretxa digital d'alumnat de centres públics mitjançant la dotació de mitjans i la formació dels docents participants.

Aquesta participació ha possibilitat l'accés dels nostres alumnes a eines i dispositius que d'una altra manera no ho haguessim aconseguit.