FONS DE LLIBRES

El CEIPIESO Son Quint està adherit al programa de reutilitació de llibres des de fa molts de cursos. Aquest servei  pretén abaratir el cost dels materials escolars des d'una visió sostenible. 

Oferim la possibilitat de participar el el projecte a tots els alumnes des de 3r d'Educació Primària fins a la finalització d'ESO.

_ Aportacions llibres i materials curs 2024-2025 (1).pdf